Switch to full style
Ako vaše dijete ima bilo kakvih problema u razvoju, svratite ovamo. Pitajte, ispričajte svoju priču, podijelite svoja iskustva. Mjesto na kojem ćete dobiti puno informacija, pomoći, savjeta i vidjeti da uopće niste sami.
Odgovori

službeni izvještaj o osobama s invalidnošću

26 vel 2013, 10:39

HZJZ je izdao statistički izvještaj o osobama s invaliditetom u Hrvatskoj http://www.hzjz.hr/publikacije/invalidi12.pdf
djece s pp ima 4% od ukupne populacije. Autista ima 0,2% a višetruka oštećenja 28% od ukupnog broja osoba s invaliditetom.
U Hrvatskoj se invaliditet vještači u četiri različita tijela koja djeluju pri Ministarstvu
socijalne politike i mladih; Ministar stvu znanosti, obrazovanja i spor ta; Ministarstvu branitelja te Hrvatskom zavodu za
mirovinsko osiguranje. U svim navedenim tijelima postoji odgovarajući propisi temeljem kojeg se vrši vještačenje i svaki od
njih sadržava oštećenja vida kao uzrok invaliditeta temeljem kojeg se ostvaruju odgovarajuća prava.

Oko 66% osoba s invaliditetom, prema dostupnim podacima o obrazovanju, nema završenu osnovnu školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. Oko 26% ima srednju stručnu spremu dok je 3% osoba s visokom ili višom stručnom
spremom. Specijalno obrazovanje zabilježeno je kod 5% osoba s invaliditetom... Najčešća zvanja kod zaposlenih osoba s invaliditetom su trgovac, NKV radnik, ekonomski tehničar, poljoprivredni radnik, automehaničar, konobar, vozač te kuhar. Osobe s invaliditetom, prema dostupnim podacima sustava socijalne skrbi, u najvećem broju (78%) žive u obitelji dok ih oko 19% živi samo. Oko 1% ima udomitelja ili skrbnika, a 3502 osobe s invaliditetom borave u ustanovi. U nezadovoljavajućim uvijetima stanovanja živi oko 17% osoba s invaliditetom

Prema podacima istoga sustava djeca s invaliditetom u najvećem broju (96,1%) žive u obitelji dok njih 3% boravi u ustanovi a 0,8% ima udomitelja/skrbnika. Ova zadnja dva parametra potrebno je tr iangulirati i sa praćenjem navedenih varijabli od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Oko 11% djece s invaliditetom, s pravima iz socijalne skrbi, živi u
nezadovoljavajućim uvjetima stanovanja. 5732 djece s invaliditetom i većim teškoćama u razvoju imaju potrebu za tuñom
njegom i pomoći u punom opsegu i Barthelov indeks im je manji od 60. 2066 djece s invaliditetom i većim teškoćama u
razvoju ostvaruje pravo na osobnu invalidninu.
Odgovori